Faaliyetler
Aralık
Cumartesi
17

Çalıştay 17 Aralık 2016, Cumartesi

Konu: İhtilaf Ahlakı
Tebliğ: Ahmet Yıldız, İshak Özgel, Metin Karabaşoğlu.

Not: Çalıştay kapalı oturum şeklinde yapılacaktır.